Margit Slimaková

Specialistka na zdravotní prevenci a výživu

o Margit

Margit je specialistka na zdravotní prevenci a výživu. Vystudovala farmacii a dietologii, využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Věnuje se poradenství a osvětě, publikační i přednáškové činnosti. Specializuje na odbornou osvětu v oblasti zdravotní prevence a výživy. Poskytuje poradenství, publikuje, školí a přednáší. Napsala bestseller Velmi osobní kniha o zdraví a založila Globopol coby 1. český think tank pro otázky veřejného zdraví. Vystudovala farmacii a výživu a ve své práci využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Podle rozsáhlého průzkumu nezávislé mezinárodní organizace Ashoka je nejvlivnější českou expertkou v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy a přístupu ke zdravotní péči. V minulosti pobývala a pracovala v Německu, Číně, Francii či USA.

.

Pomáhá lidem jako specialistka na zdravotní prevenci a výživu — tyto klíčové předpoklady spokojeného života jsou bohužel v současnosti zamlženy takovým množstvím protichůdných doporučení, mýtů, informací a zájmů nátlakových skupin, že je velmi obtížné se v nich vyznat. Zakládá si na tom, že je komerčně a odborně nezávislá. Neprodává žádné léky, výživové doplňky ani jiné produkty. Vychází pouze z věrohodných medicínských poznatků a neplatí ji žádné farmaceutické ani potravinářské firmy. Má univerzitní vzdělání v oboru farmacie a dietologie, bohaté zkušenosti a více než 30 let praxe v oboru, často také publikuji, přednáším a vysvětluji zdravou výživu v médiích